Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
 

Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021

We gaan verder met de behandeling van de perspectiefnota.
 
Afgelopen maandag hebben we de bijdragen van de andere fracties gehoord en ook de reactie van het college.
 
Onze vragen en opmerkingen zijn grotendeels naar tevredenheid beantwoord maar er zijn nog een aantal punten die we vanavond willen benoemen.
 
Door diverse oorzaken zijn er de afgelopen periode een aantal financiële tegenvallers op ons afgekomen en hoe vervelend ook... We willen het college en de ambtenaren allereerst complimenteren met de pro-actieve aanpak van deze punten.

Als uitgangspunt voor de Perspectiefnota: Gemeentebelangen wil een sluitende begroting. De wethouder heeft aangegeven dat dit ook zijn uitgangspunt is dus we zitten op een lijn.
 
We vinden het belangrijk dat de 1 miljoen ombuiging zoals besproken het uitgangspunt blijft en er niet op grond van mogelijke meevallers wordt afgezwakt. Tegenover een meevaller kan ook een tegenvaller komen. Er staan ook nog veel P.M. posten genoemd dus eerst maar eens pas op de plaats.
 
Gemeentebelangen heeft gevraagd om een goede, zorgvuldige afweging met betrekking tot de werkdruk die wordt ervaren in het gemeentehuis. In september komt het rapport met betrekking tot de ontwikkeling van het personeelsbestand en de analyse daarvan. Gemeentebelangen wil een gezonde werkdruk voor alle medewerkers van de gemeente Dalfsen. Lekker aan het werk en een gezonde inzet. 
 
Een te hoge werkdruk is niet goed, het zorgt voor achterstanden en mogelijk zelfs ziekte en levert dus op termijn helemaal niets op. Het is dus belangrijk om goed inzicht te hebben in de organisatie en de druk die er wordt ervaren. De factor arbeid is een grote kostenpost en voordat er andere initiatieven sneuvelen die een beperkt budget vragen willen we de uitkomsten van dit rapport af  wachten. Op basis van de uitkomsten kunnen we beter richting aangeven voor de ombuiging.
 
Gemeentebelangen, zoals afgelopen maandag ook benoemd door de ChristenUnie, wil de komende maanden worden meegenomen in de gedachtegangen van het college om te komen tot een sluitende begroting. We begrijpen dat we hier wel een inspanning vragen van het college maar we willen niet dat de begroting onverwachte verrassingen gaat opleveren. 
 
Gespreksverslagen:
 
Dan nog een reactie op onze 3e vraag met betrekking tot het vastleggen van gespreksverslagen. De burgemeester gaf aan dat hij de oplossing zag in het “lean” werken. Volgens Gemeentebelangen gaat het verder dan ”lean” en gaat het over werkafspraken en procesafspraken op de werkvloer.
We horen te vaak hetzelfde verhaal dat inwoners hetzelfde verhaal vaak moet vertellen om welke reden dan ook; ambtenaar ziek of ambtenaar een andere baan… collega’s kunnen dan niet bij de stukken kunnen of er geen overdracht heeft plaatsgevonden….
We hebben vorig jaar tijdens een bezoek van het directieteam al gehoord dat hier aandacht voor was en eraan gewerkt zou gaan worden. 
We willen graag weten wanneer we hier resultaten van kunnen verwachten. 
 
Burgerparticipatie: 
 
We zien dat er bijvoorbeeld  in het project rondom de Jagtlusterallee veel werk is verzet om alle geluiden te horen en te inventariseren. Er is veel tijd in gestoken en het heeft ook zeker resultaat opgeleverd. Omdat Gemeentebelangen ook altijd van A naar Beter wil vinden we er nog taak ligt voor de gemeente op het gebied van verwachtingsmanagement. Dus op voorhand duidelijk aangeven wat er verwacht wordt, wat de gemeente er mee gaat doen, en wat de uitkomst zou kunnen worden. De inwoners van onze gemeente hebben veel ideeën en energie en daar moeten we goed mee omgaan.
 
Onderhoud gemeentelijke gebouwen:
 
We begrijpen uit het antwoord van de wethouder dat er per 5 jaar wordt gekeken naar de kosten die verwacht worden en die worden dan opgenomen maar wij vinden dat vreemd. Als er bijvoorbeeld een installatie met een waarde van EUR 150.000 met een verwachte levensduur van 15 jaar gekocht dan is het toch logisch om deze af te schrijven met EUR 10.000 per jaar in plaats van 10 jaar niets afschrijven en de laatste 5 jaren met EUR 30.000 per jaar?  Natuurlijk zal de installatie niet exact de levensduur hebben zoals verwacht maar de schommelingen zullen veel lager zijn. 
 
We zijn blij dat ook de PvdA Kunsten op Straat wil behouden, we hopen dat meerdere partijen dit steunen.
 
Afsluitend; We zien de inspanningen die er worden geleverd door alle medewerkers van de gemeente Dalfsen maar het is nu tijd om kritisch te kijken en ervoor te zorgen dat we een financieel gezonde gemeente blijven. Het is hier prachtig wonen, werken en recreëren en dat willen we graag zou houden. Daarom blijven we als Gemeentebelangen kritisch meekijken.
 
Wij worden graag verder meegenomen in het verdere proces richting de begroting.
 
 
 

09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters