Nieuws

       DatumTitel
07/06/2024Veel te doen in Dalfsen
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
 

Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021

Grote schoonmaak….
 
De afgelopen weken zijn er veel nieuwe inzichten gekomen over de financiële positie van de gemeente Dalfsen. Door de wijziging van accountants die we de afgelopen jaren hebben gehad  zijn er veel zaken naar voren gekomen over onze bedrijfsvoering. Elke accountant heeft duidelijk zijn eigen speerpunt maar door deze wijzigingen is onze financiële huishouding flink opgeschud.
 
Aan de ene kant zijn tegenvallers nooit prettig, aan de andere kant verdwijnen ze ook niet vanzelf. We zullen er dus mee aan de slag moeten. Wel kunnen we stellen dat er veel taken door de landelijke overheid naar de gemeenten zijn overgedragen zonder dat daar een  tegemoetkoming of noemenswaardige vergoeding tegenover staat.
 
Gemeentebelangen vindt dat we een financieel gezonde gemeente moeten zijn en hebben het college deze opdracht meegegeven. De afgelopen jaren hebben we meerdere keren aangegeven dat we scherp aan de wind moeten blijven zeilen om er voor te zorgen dat we als gemeente ook  richting de toekomst financieel gezond blijven.

Een aantal zaken waar we opmerkingen over hebben:
We vragen ons af welke onvolkomenheden er allemaal bedoeld worden zoals genoemd  in hoofdstuk 1. We kennen er een aantal maar willen ze graag inzichtelijk hebben. 1
 
In het hoofdstuk ”waar willen we naar toe met onze gemeente” staat genoemd dat er een kloof wordt ervaren tussen inwoners en gemeente.. 
 
Gemeentebelangen herkent zich daar niet in. Wij staan juist volop in de Dalfser gemeenschap en luisteren naar de geluiden van onze inwoners en brengen die over.  De drempel mag nog lager, dat wel …. En iedereen zou daar aan mee moeten werken om dit te bewerkstelligen.
 
De gemeentelijke website is niet altijd up-to-date. We verwachten echt dat hier actie op ondernomen wordt en dat de niet werkende weblinks worden verwijderd en dat zoeken op de site eenvoudig wordt. Een lijst met veel gestelde vragen zou bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden. 2
 
Afspraken en gespreksverslagen met en van inwoners met de gemeente moeten goed worden vastgelegd. Medewerkers van de gemeente moeten weten wat er besproken wordt  met inwoners en/of belangengroepen.  Het is frustrerend wanneer er vragen blijven liggen of niet bekend zijn bij collega’s. Het is daarom van belang dat er uniform wordt vastgelegd. Wij krijgen te vaak signalen dat zaken niet behandeld zijn of worden vertraagd. Wilt u  uitzoeken wat er op dit gebied verbeterd kan worden? 3

De gemeente Dalfsen heeft de afgelopen jaren veel grote investeringen gedaan. Elke kern heeft of krijgt zijn eigen Kulturhus. Investeringen zullen er altijd op ons afkomen maar het is wel tijd om eens even goed te kijken of alles wat we gedacht hebben te  kunnen doen ook daadwerkelijk realiseerbaar is.
 
Zoals al gezegd, Gemeentebelangen wil  de gemeentelijke portemonnee goed in de gaten blijven houden, omdat het gaat om gemeenschapsgeld en dit moet goed besteed worden.
 
Wij vinden zoals altijd een sluitende begroting essentieel en staan dan ook achter het voorstel om een aantal zaken niet uit te voeren die wel op de wensenlijst staan.
Even pas op de plaats maken en herbezinnen. Prioriteiten stellen.
 
Programma 1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen
 
De gemeente Dalfsen moet mee in de moderne vorm van communiceren. Dit betekent begrijpen dat er snel reactie wordt gevraagd en dat het belangrijk is om zaken goed vast te leggen en op te volgen. Onze inwoners vragen duidelijkheid over ons optreden en geven volgens ons minder om een nieuw logo.
 
De veiligheid van ons digitale netwerk is wel een essentiële zaak. We hebben onlangs gezien dat er complete netwerken gegijzeld worden en wij willen dat er goede maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen. Onze technische vraag is beantwoord maar het is een blijvend aandachtspunt. De privacy van onze inwoners moet goed geborgd worden en blijven.

 
Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat er nu al geld beschikbaar moet komen voor het beheer van het gemeentehuis. We snappen dat onderhoud noodzakelijk is, maar had dit niet eerder en beter ingeschat kunnen worden? We vinden de afwijkingen aanzienlijk en willen graag een stabiele gelijkmatige budgettering. 4
 
Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid
 
Gemeentebelangen vindt dat  het belangrijk is dat onze inwoners zich veilig voelen. Heel recent hebben we vernomen dat het de verwachting is dat de criminaliteit zich de komende periode verplaatst naar het platteland. Aangezien meerdere kernen het eerste dorp aan een afslag van de A28 zijn, is het niet vreemd om te veronderstellen dat we hier de komende periode ook meer last van krijgen. We staan nu nog op een goede 7e plaats in de Nederlandse ranglijst maar we vragen om hier scherp op te blijven letten. Stilstaan kan ook hier niet.

Programma 3 Beheer Openbare Ruimte
 
We vinden het goed dat er eerst een beleidsplan wordt gemaakt voordat er geld beschikbaar wordt gesteld voor civiele kunstwerken. Prioriteiten moeten duidelijk worden gesteld.   Spoedeisende zaken moeten natuurlijk wel direct worden opgepakt.
 
Programma 4 Economische zaken
 
De vooruitzichten voor de “BV Nederland”  en dus ook voor Dalfsen zien er goed uit. Hier zijn we natuurlijk blij mee maar dit betekent niet dat het voor al onze inwoners alleen maar 
 
positief is. We noemen hier met name detaillisten, agrariërs en ZP-ers die in sommige gevallen echt moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
 
Programma 5 Onderwijs en vrije tijd
 
Het project Kulturhus de Spil in Nieuwleusen gaat de goede kant op. Als we de planning volgen dan gaat over een maand of 3 de schop de grond in. We zijn dan ook benieuwd of het project met de gunning nog steeds op schema ligt. 5
 
We lezen dat er medio 2017 een onderzoek wordt gestart naar de behoefte en benodigde capaciteit van sportparken in onze gemeente. Sportservice Overijssel gaat onderzoeken hoe het zit met de bezetting en de tarieven in samenhang met de verleende subsidies. We begrijpen het onderzoek in het kader van het in beeld brengen van de integrale kostprijs maar wordt de uitslag van dit onderzoek uiteindelijk geen kapstok voor het verhogen van de huur of een verlaging van de subsidie? 6
 
Zoals u weet zijn er de laatste jaren al heel veel werkzaamheden en kosten op het bordje van de verenigingen gelegd. Een eventuele verhoging van de huur of een verlaging van de subsidies kan financieel onmogelijk door de verenigingen opgevangen worden. Doorberekenen naar de leden betekent dat de drempel om te gaan/kunnen sporten wordt verhoogd. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn? 7
 
Programma 6 Inkomensondersteuning
 
We lezen dat het  bijstandsvolume de komende jaren zal blijven stijgen. De instroom wordt steeds meer gekenmerkt door een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Het baart ons zorgen dat steeds meer mensen niet te plaatsen zijn en niet mee kunnen doen in de maatschappij. Ook vanuit financieel oogpunt is dit betreurenswaardig. Wij vinden het buitengewoon waardevol dat iedere inwoner een bijdrage aan onze gemeenschap levert.
 
Welke effectieve prikkelingen gaat het college inbouwen om mensen die nu gebruik maken van de Participatiewet, te bewegen om weer aan het werk te gaan? Dit met de wetenschap dat er steeds meer vacatures open staan voor alle beroepsgroepen.
 
Wij hebben u in november 2016 gevraagd om te berekenen wat de gevolgen zijn als we de inkomensnorm voor de kind- en ouderenregeling van 110 naar 130% ophogen. In januari bent u met een globale schatting van de consequenties gekomen. Is er inmiddels meer duidelijk? 8
 
Programma 7 Sociaal Domein
 
In de perspectiefnota zien we dat er bij voorkeur binnen het budget gewerkt moet worden maar daar zitten we als Gemeentebelangen toch duidelijk strakker in. De transformatie moet gewoon binnen budget worden uitgevoerd. Mocht er reden zijn om af te wijken dan zien we graag een goed onderbouwd voorstel tegemoet. En ons doel is niet alleen de kosten te verlagen maar we willen ook werken aan een hogere kwaliteit en efficiency.
 
Op het gebied van het sociaal domein lijkt het er op dat de zachte landing goed verlopen is maar nu is het zaak om te kijken waar we efficiënter kunnen werken. Preventie en vroegsignalering blijft volgens ons een belangrijke zaak.
 
Programma 8 Duurzaamheid en Milieu
 
Onze efficiënte fysieke netwerkRUD is niet meer toegestaan en daarom moet de gemeente Dalfsen over naar de Omgevingsdienst IJsselland. We vinden het zuur dat we als gemeente deze extra kosten voor onze kiezen krijgen. Heeft de landelijke overheid hier over nagedacht en worden we hier voor gecompenseerd? 9
 
In maart 2017 is de 'verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving' vastgesteld. Er is aangegeven dat Dalfsen zal voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria op het gebied van de Wet algemene taken omgevingsrecht. We willen graag weten wanneer we het toegezegde rapport over de vorderingen ontvangen. 10
 
Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente Dalfsen positief staat ten opzichte van plannen die worden ontwikkeld op het gebied van Duurzaamheid. Wel dient er rekening te worden gehouden met de belangen van de omwonenden. Ook zullen we scherp blijven op voorgestelde grote veranderingen in onze leefomgeving waar geen draagvlak voor is. Ons landschap zal de komende jaren veranderen, dat heeft het altijd gedaan en dat zal het ook blijven doen. Maar communicatie op dit gebied is dus uitermate belangrijk. Met elkaar de noodzaak begrijpen waarom we moeten veranderen. 
 
De gemeente Dalfsen is een gemeente met weinig restafval en ook met een hoog percentage hergebruikte afvalstoffen. Dalfsen behoort op dit gebied naast regionaal koploper ook tot de landelijke koplopergroep. Onze inwoners scheiden het afval dus zeer correct en verdienen een compliment. 
 
Programma 9 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting 
 
De Omgevingswet werd door velen in eerste instantie met de nodige angst bekeken maar we zien het steeds meer als kans. Er draaien al pilots en de pro-actieve houding spreekt Gemeentebelangen aan. De themagerichte aanpak is de manier waar wij achter kunnen staan. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar het programmaplan implementatie Omgevingswet wat eind van dit jaar gereed is.
 
Hoe we als gemeente moeten gaan acteren op de Wet kwaliteitsborging bouwen zal de komende jaren duidelijk worden. De impact op de organisatie, na inwerkingtreding van de wet, zal er zeker zijn. Ondanks dat we ons als gemeente uiteraard hieraan moeten conformeren, hebben wij nog wel de nodige vraagtekens bij deze wet. Het lijkt er namelijk inhoudelijk op dat de slager straks zijn eigen vlees moet gaan keuren. En dat kan toch niet de intentie van deze wet zijn. 
 
De vastgestelde Centrumvisie Dalfsen wordt in 2018 geconcretiseerd in projectvoorstellen. In de nota staat dat deze afhankelijk zijn van de door de raad vastgestelde uitvoeringsparagraaf. Hoe stelt het College dit zich voor? Met andere woorden komt er een voorstel van het College? 11
 
We zijn het met het college eens dat we het geld verstandig moeten uitgeven.
Bij de behandeling van de begroting dit najaar komt het college met ombuigingen. Het is goed dat u daar de tijd voor neemt en hopelijk komt er straks een goed onderbouwd voorstel tot ons. 
 
 
Gemeentebelangen heeft al 2 jaar verkondigd dat we de gemeenteportemonnee goed in de gaten moeten houden, aangezien de reserves afnemen en er onduidelijkheid is in het sociale domein. We noemen dan specifiek de jeugdzorg. Voor Kulturhus de Spil hebben we al de nodige gelden beschikbaar gesteld en spreken de wens uit dat er behalve voor de aankleding van het buitenterrein geen aanvullende kredieten bij hoeven te komen. De centrumvisie Dalfsen komt eraan en niet te vergeten onze taakstelling bij duurzaamheid. Voor wat betreft de hoge werkdruk die ervaren wordt door het  ambtelijk apparaat zien wij graag dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt en er juiste keuzes worden gemaakt. Wat vindt u van de suggestie om het ambitieniveau aan te passen en het collegeprogramma in de toekomst in 4 jaar uit te voeren in plaats van in 3 jaar? 12
 
Wij hebben wederom kennis kunnen nemen van een meevallende meicirculaire. Dat is meegenomen, maar toch juichen we nog niet hard. 
 
Wij lezen namelijk dat landelijke plannen met betrekking tot het  klimaat en defensie op zijn vroegst verwerkt worden in de miljoenennota. Er is namelijk nog steeds geen nieuw kabinet die duidelijk kan maken wat ons dit gaat kosten. Maar het zal geen verrassing zijn dat er nadelige financiële gevolgen zullen zijn. We hopen dat er snel een kabinet gevormd wordt en zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van de septembercirculaire. Het beeld van niet weten waar we aan toe zijn past dit jaar ook wel bij de gemeente Dalfsen. 
 
Hopelijk is daar in het najaar een eind aan gekomen bij de behandeling van de begroting. Tot die tijd willen wij vasthouden aan de voorstellen van het college, inclusief de miljoen ombuigingen. Denkt de wethouder daar ook zo over? 13
 
Om richting te geven: wij willen keuzes maken en op verantwoorde wijze bijstellen. Het onderhoud van de wegen is iets waar wij niet aan willen tornen. Dat is volgens ons een verkeerde keuze. Een besparing op korte termijn en de kosten komen later dubbel zo hard terug.
Wij willen graag dat Kunsten op Straat behouden blijft. De budgettering van de abri’s lijkt overbodig te zijn, de middelen die daar over blijven willen wij graag inzetten om Kunsten op Straat te behouden. Ook is er een bezuiniging gevonden met de rol voor de grasvelden. 14
 
Dalfsen, 19 juni 2017
De fractie van Gemeentebelangen 

05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters