Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
 

Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn

Het hele artikel in het Financieel Dagblad treft u aan via deze link:
https://fd.nl/economie-politiek/1181162/lokale-democratie-als-medicijn-tegen-populisme-en-collectief-chagrijn

Twee dwingende vragen voor 2017 staan nu al vast. Wat gaat de boze burger bij de komende verkiezingen stemmen en kan iemand zijn boosheid wegnemen? Het FD trok het land in en zocht het antwoord bij drie wethouders van lokale partijen buiten de Randstad. ‘Herstel van vertrouwen begint onderop en zeker niet in Den Haag waar ze wanhopig vasthouden aan de schijntegenstelling tussen links en rechts’.
De klopjacht op de ‘civis iratus’, is geopend. Koortsachtig trachten opiniepeilers, politici en redacties greep te krijgen op deze boze burger, doodsbang om over drie maanden bij de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw te moeten vaststellen het slechte humeur van deze geagiteerde menssoort volkomen verkeerd te hebben ingeschat.
‘Traditionele partijen hebben het contact met de werkelijkheid verloren’
Maar de ontevredenen laten zich niet zo makkelijk determineren. Ze blijken zowel jong als oud te zijn, hoog en laag opgeleid, rijk en arm, blank en gekleurd. En zijn ze allemaal wel zo boos? De grootste denkfout bij beleidsmakers en politici lijkt te zijn dat ze boosheid verwarren met bezorgdheid. Opkomen voor het behoud van een dorp of wijk, verontrust zijn over de komst van grote groepen buitenlanders of inkomensonzekerheid maakt iemand niet per definitie tot een racist wiens stem naar de PVV gaat.
Vrijwilligers
De zaak wordt nog ingewikkelder: tegenover de boze burgers staan evenveel, zo niet meer, betrokken burgers. Het aantal vrijwilligers in Nederland overstijgt moeiteloos het aantal vluchtelingen en in veel gemeenten belanden vrijwilligers op een wachtlijst alvorens aan de slag te mogen. En om de verwarring compleet te maken: sommige volontairs geven aan in maart op de PVV te gaan stemmen. Wie is in staat de goedwillende burgers betrokken te houden bij het democratisch proces en is het mogelijk van een boze burger weer een tevreden burger te maken?
 

Opportunistisch
Klaas Agricola (56), wethouder namens Gemeentebelangen Dalfsen (28.000 inwoners), heeft een overzichtelijke opvatting over goed bestuur: ‘Financieel gezond zijn, sociaal beleid voeren, de openbare ruimte op orde hebben en zo veel mogelijk voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten.’ Zijn toelichting klinkt lichtelijk opportunistisch: ‘Over een slecht onderhouden plein klagen mensen het hele jaar, over verhoging van de ozb een week’.
B en W Dalfsen bestaat uit drie mannen, van wie twee namens Gemeentebelangen zijn afgevaardigd. Agricola, onder andere belast met de portefeuille economie, is afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij bekleedde leidinggevende functies bij Nestlé en Wessanen en is als zoon van een Friese boer een overtuigde ‘lokalo’: ‘We zijn pragmatici en kunnen met iedereen een college vormen. Door onze wortels in de gemeenschap zijn we altijd zichtbaar en onderhevig aan gezonde sociale controle.’ Het heeft Agricola een levensles opgeleverd: ‘Als je niets te verbergen hebt, hoef je niet om te fietsen.’ De plaatselijke bekendheid heeft slechts één nadeel: ‘Mijn vrouw wil geen boodschappen meer met me doen, omdat we overal staande worden gehouden.’
Windmolens
Burgerparticipatie is niet alleen het inleveren van wensenlijstjes, doceert de wethouder, maar onderzoeken wat burgers zelf bereid zijn te doen. ‘Betrokkenheid kost tijd en moet per straat of wijk worden gewonnen en gevierd als het een succes is.’ Agricola ziet bij burgers een toenemende behoefte zelf aan het roer te staan. De gemeente moet leren vergaande concessies te doen. Een voorbeeld is het verdwijnen van de weerstand tegen de bouw van windmolens toen besloten werd dat het dorp zelf molens mocht bouwen en financieren en de opbrengst volledig ten goede komt aan de omwonenden en bewoners en niet aan een investeerder.
Regelbrij
Boze of ontevreden burgers vinden Agricola op hun weg. ‘Ik ben niet bang om de klagers aan of tegen te spreken. Het grappige is dat ik nu al een paar keer heb gezien hoe zulke mensen door een breed gedragen buurtinitiatief uiteindelijk worden meegetrokken.’
Eenzelfde aanpak geldt bij het project Dalfsen Werkt, onder meer voor mensen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen. ‘Om mensen en bedrijven de regelbrij vanuit Den Haag te besparen zijn ze bij ons in dienst. In plaats van ze dood te gooien met subsidies en uitkeringen moeten ze een persoonlijk plan schrijven hoe ze denken weer aan het werk te gaan. We zoeken daarbij soms het randje op van wat wettelijk mag en nemen waar nodig financiële risico’s.’
Nieuwe werkelijkheid
De wethouders voeren allemaal dezelfde verklaring aan voor de opmars van lokale partijen. De verzorgingsstaat loopt op zijn laatste benen. Het hernieuwde beroep op zelfredzaamheid voelt bij burgers onwennig.
‘We hebben een prachtig land opgebouwd, maar mensen te veel verwend, constateert Agricola. ‘Plichten zijn vervangen door rechten en de creativiteit om problemen zelf aan te pakken is ze uit handen genomen. Nu dat proces weer wordt omgedraaid worden ze onzeker en in sommige gevallen boos. Lokale bestuurders hebben de sleutel in handen. Den Haag lost het niet meer voor ze op’. Volgens Agricola heeft geen enkele landelijke partij een antwoord op deze nieuwe werkelijkheid. ‘Ze houden in Den Haag krampachtig vast aan de schijntegenstelling tussen links en rechts. Het is een achterhoedegevecht waar burgers dwars doorheen kijken en hun schouders over ophalen.’ Het zet lokale partijen op voorsprong. ‘Wij pakken een probleem meteen gezamenlijk aan in plaats van er een partijpolitiek spelletje van te maken.’
Kansloos
Zijn ze niet bang voor de PVV? De partij van Wilders scoorde bij de laatste verkiezingen opmerkelijk goed in plattelandsgemeenten en heeft aangekondigd lokale structuren te bouwen om in 2018 mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kansloos, volgens de wethouders. Prins: ‘Wilders heeft in Zeewolde geprobeerd een afdeling op te richten, maar heeft de kandidaten afgewezen wegens ongeschiktheid. Dat zegt genoeg.’ Agricola is nog stelliger: ‘Zaken waar Wilders tegen fulmineert, spelen in Dalfsen niet.’
Een kwart van de inwoners van Sittard stemde bij de laatste landelijke verkiezingen op de PVV. Toch denkt Meekels dat ze geen vaste voet aan de grond krijgen. ‘De PVV schreeuwt moord en brand over bepaalde onderwerpen. Wij lossen ze op.’

04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters