Nieuws

       DatumTitel
07/06/2024Veel te doen in Dalfsen
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
 

Statushouders

We hebben heel veel reacties hebben ontvangen van mensen die ongerust, verrast, teleurgesteld of boos zijn, maar vooral ook veel onbeantwoorde vragen hebben. We begrijpen die ongerustheid, onvrede over wijzigen van eerder gemaakte afspraken, en vooral de onzekerheid heel goed. Het is een schone taak van het college om zo snel mogelijk vervolggesprekken met betrokkenen aan te gaan om die onzekerheden weg proberen te nemen. Ik weet dat er al afspraken gemaakt worden. Daar zijn we blij mee.
 
We hebben ook veel reacties gehad in de lijn van “We kunnen in een rijke, rustige gemeente als Dalfsen toch gemakkelijk plaats bieden aan 200 statushouders”. Er is in de wereld nogal wat gaande, met een totaal van 60 miljoen mensen die op dit moment op de vlucht zijn. Slechts een klein deel hiervan komt naar Nederland, en een nog veel kleiner deel blijft hier daadwerkelijk. Gemeentebelangen is van mening dat mensen die huis en haard achter zich laten en in Nederland alle procedures hebben doorlopen, recht hebben op een nette en verzorgde plek om te wonen, zodat ze zich weer op een vaak onzekere toekomst kunnen richten. We zijn voorstander van kleinschalige en verspreide plaatsing. 
 
We zijn het geheel met het college eens dat we alle moeite moeten doen om de taakstelling ook daadwerkelijk te behalen. Dat zien we natuurlijk het liefst in reguliere huurwoningen en niet in tijdelijke huisvesting. Als er voldoende tempo gemaakt kan worden om sociale huurwoningen naar voren te halen, dan heeft dat nog steeds onze voorkeur. In “Duurzaam gebouwd” las ik dat Minister Blok afgelopen week een brief naar de kamer heeft gestuurd, waarin hij aangeeft dat woningbouwverenigingen de komende jaren 37 miljard extra in sociale huurwoningen kunnen investeren. Naast gunstige financieringsvormen, wordt voor huizen die versneld gebouwd worden, als extra stimulans een aftrek van verhuurdersheffing van € 20.000,- per woning geboden. We kunnen dan ook niet volgen dat de Vechthorst nu huurwoningen te koop aanbied. We verwachten dat het college dit meeneemt in de prestatieafspraken met de woningbouwvereniging.  
 
We praten over tijdelijke huisvesting voor zeg tien jaar. De woningbouwvereniging draagt zorg voor de tijdelijke units. Een nette kwaliteit vinden we een vereiste. Het wordt volgens ons nog een hele klus om de exploitatie voor 10 jaar rond te breien. Het is echter geheel onduidelijk of de behoefte zo groot blijft. Voorzitter, we gaan er van uit dat er in de afspraken met de woningbouwvereniging een risicoparagraaf opgenomen wordt, waarin het exploitatierisico bij de woningbouwvereniging komt te liggen.
 
Normaal zijn huurders verantwoordelijk voor de inrichting van hun eigen tuin. Er worden nu op ruime kavels chalets geplaatst. We vormen nu bouwgrond om naar een karakter openbare ruimte. We willen benadrukken dat het college de inrichting ook als een soort openbare ruimte benaderd, en verwachten daar ook genoeg ruimte voor inspraak vanuit de wijk. Ruime aandacht voor kwaliteit van de bouw en voor de inrichting en aankleding van de locaties. Dat mag van ons ook ruimer gezien worden, door bijvoorbeeld, daar waar een functie als een speelplek verdwijnt, elders in de wijk deze functie terugkomt. Dat zal voor de gemeente ook vervolgkosten gaan geven. We willen graag in een vroeg stadium inzicht in de vervolgkosten verkrijgen.
 
Tijdens de informatieavonden zijn er een aantal goede suggesties van diverse aard gedaan. U heeft aangegeven om daar waar het mogelijk is er iets mee te doen. We vertrouwen er op dat dat gaat lukken. We hebben als raad nog geen terugkoppeling gehad over de alternatieve locaties welke reeds afgevallen zijn. Deze zouden we graag in de komende periode nog wel een keer vernemen.
 
We stellen nu geld beschikbaar voor het bouwrijp maken. Er volgen nog stappen in het proces, welke allemaal collegebevoegdheid zijn. Een belangrijke stap is de aanvraag van de omgevingsvergunning. We vragen het college hier veel aandacht en zorg aan te besteden. En ook al is het een collegebevoegdheid, we worden graag van eventuele knelpunten op de hoogte gebracht en zijn uiteraard bereid om hier dan in mee te denken.
 
We hadden graag wat meer tijd gehad om ons voor te bereiden en eventueel tijdens de volgende raadsvergadering een besluit te nemen, maar we vinden het wenselijk dat het college zo snel mogelijk verder kan en in gesprekken de onzekerheden bij de omwonenden te bespreken.
 
Tot slot voorzitter, nog iets over de ladder van participatie.

De laagste sport op deze ladder is vrij te vertalen als “College zendt, en gemeenschap luistert”. De hoogste sport is “Gemeenschap zendt, en college luistert”

U mag van ons wat minder hoogtevrees op de ladder van participatie tonen.
 
 

23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters