Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
 

Reactie VJN Tweede termijn

Voorzitter,
Dank voor uw beantwoording op onze vragen,
op paar zaken wil we nog een verhelderend en concreet antwoord,
D66 gaf aan dat we als coalitiepartij wel wat kritischer mogen zijn op het college. Volgens ons bent u, meneer Rooijakkers op uw wenken bediend.
Met name door onze centrale vraag/punt van de VJN over Communicatie.
Ons punt van kritiek was dat de communicatie in dit huis beter kan, maar ook moet! Vooral bij gevoelige onderwerpen, zoals bv huisvesting statushouders, We hebben op de informatieavonden gemerkt dat dit veel ruis oplevert.
Het stellige antwoord van de wethouder was maandag; dat de communicatie intern minder goed maar extern goed was verlopen ten aanzien van de berichtgeving en communicatie van de statushouders en wij maar met namen en rugnummers moesten komen, en andere geluiden, die wij als volksvertegenwoordiger hadden gehoord of opgepakt van onze inwoners.
Wethouder, ik heb u en de burgemeester gisteravond in de Trefkoele de namen genoemd,  ook hebben inwoners zelf aangegeven dat ze de brief te laat hebben gekregen dus ik ga ze niet hier nogmaals allemaal noemen.
Gisteravond op de informatieavond in Dalfsen heeft de wethouder gezegd dat er steken zijn gevallen in het eerste traject en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. En dat het in het vervolgtraject beter en nauwkeuriger moet worden georganiseerd. Ook de excuusbrief hebben we van u als College van B&W aan de raad, is in goede orde ontvangen. Dank daarvoor!
Ik wil nogmaals benadrukken dat het niets afdoet aan de taakstelling en opdracht die we moeten vervullen van statushouders, deze taakstelling is ons heel helder! Daar is geen twijfel over mogelijk, laat dat duidelijk zijn. Het gaat dus zuiver over het proces en communicatie!!!
Voorzitter, we willen het niet groter maken dan het is maar vragen u of u hiervan geleerd heeft en of dit in de toekomst beter kan?
Vooral bij dit soort gevoelige zaken is het van belang om inwoners te betrekken!
 
Voorzitter, we zien dus met belangstelling uit naar de nieuwe communicatienota (eind dit jaar, begin volgend jaar?) en hopen veel input te kunnen leveren, zodat we met zijn allen de communicatie kunnen verbeteren.
Vraag over orde en veiligheid;  is niet beantwoord t.a.v. het drugsgebruik. Misschien kunt u deze vraag nog even toelichten?
Op de vraag of de uitspraak van de bestuursrechter mbt de huishoudelijke hulp gevolgen heeft voor de gemeente Dalfsen willen we nog graag een antwoord van u.
We zijn blij dat de gesprekken met de Kulturhuzen in het najaar aan de orde komen ten aanzien van de verantwoording over hun toegekende opdracht, doelstelling en bedrijfsvoering  (zorgvuldig en behoorlijk bestuur).
De bijenmotie van de P.v.d.A, is akkoord wat ons betreft, maar ik begreep dat de Gemeente Dalfsen hier ook al jaren mee bezig is? Misschien kan de wethouder hier nog een toelichting opgeven? Als het anders is hoor ik het ook graag.
Winkels Waterfront; We hebben al in een eerder stadium gehoord dat terughoudend wordt omgegaan met winkels aan de boulevard.  Tegenover de AH zou misschien een goede trekker welkom zijn? Maar kijk goed uit voor weghalen in andere delen van het dorp. En de aard en inhoud van deze trekker??
Onderhoud wegen 150.000.00 is incidenteel, maar we zijn blij met het antwoord van de wethouder dat deze structureel met de IBOR geregeld wordt, prima zaak!
Wat betreft de BBV ( Besluit Begroting en Verantwoording). Wij kunnen instemmen met de ingezette weg via de ambtelijke werkgroep en Planning en Control Commissie. Wel benadrukken we, dat er nog eens extra gekeken moet worden hoe we de overgang zo kunnen uitvoeren, dat deze het minste overlast geeft.

Nu het bedrijventerrein in Lemelerveld bijna vol is, gaat u locatie Stappenbelt ontwikkelen. Deze is kleinschalig en gezien de belangstelling van Lemelerveldse ondernemers erg beperkt. Wij kennen het provinciaal beleid, maar gaat u nog extra druk op de provincie leggen om ruimte te creëren?
En tenslotte missen we een antwoord op de doorkijk naar de Schat van Dalfsen?
Voorzitter, de afsluiter;
De voorjaarsnota / perpectiefnota ziet er goed uit,
We zijn blij dat we de lasten voor de burger nog steeds laag kunnen houden.
Hopelijk blijven we;
de Goedkoopste, de Groenste en de veiligste Gemeente van Overijssel?
Natuurlijk voegen we daar nu ook Gastvrij aan toe. De statushouders zijn van harte welkom maar we gaan er van uit dat u het zo goed mogelijk regelt voor onze eigen inwoners. We houden u aan de afspraak dat de buurtbewoners vanaf nu meegenomen worden in het traject.
Ik wens u college van B&W , de organisatie en ons als Raad daarbij veel succes!

20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters