Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
 

Reactie op begroting 2016-2019

`Dalfsen werkt’ en timmert goed aan de weg.

College, ambtenaren u bent er in geslaagd om deze begroting sluitend aan te bieden in een tijd van veel veranderingen in het sociale domein. Onder andere met de aanpak van de stichting ‘Dalfsen werkt’.
Als raadsleden hebben we onlangs zelf mogen zien dat de aanpak van deze stichting werkt. De medewerkers waren zeer betrokken en enthousiast aan het werk voor onze gemeente.

Een sluitende begroting is wat Gemeentebelangen betreft een must, hier hechten we evenals vorige jaren veel waarde aan. Een gezond financieel beleid, daar plukken we nu de vruchten van in een tijd met grote veranderingen en uitdagingen die op ons staan te wachten in de komende jaren. Het zal er niet gemakkelijker op worden, maar vraagt de juiste keuzes, geen natte vingerwerk.

Onze hartelijke dank aan een ieder die aan deze begroting heeft meegewerkt.
Initiatiefrijke burgers en gemeente helpen elkaar steeds vaker door actief samen te werken tijdens planvorming, uitvoering en beheer. De burgemeester gaf het in de voorjaarsnota treffend aan, de gemeente is geen Sinterklaas. Burgerinitiatief  is meer dan  verlanglijstjes en enquêtes invullen. Het is een enigszins informele organisatievorm met een flexibele rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen en gemeente. Dat vraagt een open werkwijze van de gemeente, waarbij verwachtingsmanagement en dossierbeheer wat ons betreft de sleutelwoorden zijn. 1

Dalfsen moet een financieel gezonde gemeente blijven die tegen een stootje kan. Zelfs nu er al rekening gehouden is met de effecten van de garantstelling voor Nieuwleusen Synergie is een weerstandsvermogen van "4-Plus" ruim boven de doelstelling van minimaal 2. Het college geeft zelf ook terecht aan dat het weerstandsvermogen jaarlijks afneemt als gevolg van een kritische houding ten aanzien van de risicobeoordelingen. Goed de vinger aan de pols houden is het halve werk.

Als fractie van Gemeentebelangen vinden we dat er beter zicht moet komen op het controle protocol. Het raadsvoorstel met betrekking tot het aanbestedingsbeleid is weliswaar vorige week aangenomen, maar vraagt wat ons betreft om nader onderzoek. Het huidige protocol geldt nog voor twee jaar en wij willen dat er in het komende jaar in de commissie Planning en Control gezocht wordt naar een nieuwe invulling. Deze commissie moet duidelijk krijgen wat werkbaar is voor de gemeente Dalfsen. 2

Bij het programma  2 Openbare orde en veiligheid willen we nogmaals benadrukken dat we volop aandacht vragen voor de milieucontrole door het RUD. Vorige week hebben we dit aangegeven tijdens de behandeling in de Raad bij het agendapunt van de nieuw te bouwen kippenschuur aan de Westerveldweg. 3

Ook hebben we in een reactie op de voorjaarsnota eerder dit jaar, de gevaarlijke  verkeerssituatie van de  Buldersweg in Nieuwleusen aangehaald. De wethouder heeft aangegeven dat de optie van  afsluiting van deze weg in gang zou worden gezet. Recent is wederom een ongeluk gebeurd en de weg is nog steeds niet afgesloten. Deze weg moet voor fietsers en het landbouwverkeer wel gebruikt kunnen blijven worden. Wat gaat hier nu werkelijk gebeuren, wanneer wordt hier werk van gemaakt? 4

Programma 3, Openbare ruimte
We vragen aandacht voor een aanvullend budget voor onderhoud wegen en achterstallig onderhoud aan de trottoirs in de oudere wijken van onze gemeente. Veel trottoirs zijn moeilijk begaanbaar voor minder validen, maar ook voor de gewone burger die een wandeling wil maken. Kunt u een nader onderzoek instellen zodat wij op zoek kunnen gaan naar de benodigde pecunia? 5

Programma 7 Sociale Domein
Met betrekking tot Jeugdzorg wordt gesproken over zichtbare stappen, met jaarlijks drie nieuwe initiatieven waarvoor afspraken worden gemaakt met (lokale) partijen.
Mooie intentie, maar weinig concreet.  Wat wordt verstaan onder zichtbare stappen, waar moeten de initiatieven aan voldoen, aan welke partijen wordt gedacht? 6

Hoe staat het met de Jeugdzorg in Dalfsen?  Landelijk onderzoek door de Kinderombudsman wijst uit dat er veel misstanden zijn, hoe is dat in onze gemeente? 7

Programma 8 Duurzaamheid en milieu
We willen grotere stappen maken in de reductie van de CO2 uitstoot. Er moet actief ingezet worden op duurzame maatregelen van de bestaande woningen, met name op muur-, glas- en dakisolatie. Daarnaast vragen we een meer ambitieuze en daadkrachtige aanpak tijdens nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen. Enkel het voldoen aan de eisen, zoals bij de Trefkoele, is wat ons betreft te mager. Vooruitlopend op de behandeling van het meerjaren Duurzaamheidbeleid 2016 -2019 kondigen we alvast een initiatiefvoorstel op dit punt aan.  

Het project “Lang zult u wonen’ was een project samen met de provincie waar nog steeds veel vraag naar is. Op de Plaatselijk Belangavond in Oudleusen kwam onder andere deze vraag vanuit de zaal. Er werd geantwoord dat de pot leeg was. Misschien moeten we deze pot weer een nieuw leven inblazen. Kan de provincie wederom een financiële injectie geven?  Of is dit niet mogelijk? 8

Vanuit de Stichting 'Dalfsen werkt' wordt een cleanteam samengesteld. Dit cleanteam richt zich met name op zwerfafval bij scholen, sportparken en centrumgebieden. Is hier ook een rol weggelegd voor uitkeringsgerechtigden? 9

Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Dit jaar is een bijzondere vondst gedaan in Oosterdalfsen. Drie werkgroepen houden zich hier mee bezig en we zijn dan ook benieuwd wat de stand van zaken is. 10

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
6 Tariefsverhoging contracten derden
Het is goed dat de gemeente de tariefsverhoging van een softwareleverancier niet zomaar accepteert. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot Pinkroccade en hoe kan dat voorkomen worden met andere partijen?  Zijn er nog meer van dit soort risicocontracten/ overeenkomsten? 11

“In Dalfsen werkt ’t maar er blijft genoeg werk aan de winkel”.

De fractie van Gemeentebelangen,
Jos Ramaker, André Schuurman, Peter Meijerink, Ingrid Kappert, Hans Ellenbroek,
Herman Kleine Koerkamp, Gerard Jutten, Evert Jan Hof en Inge Snijder-Haarman

14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters