Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
 

Reactie op Begroting 2015


Dalfsen heeft de trein op de rails….

Voor ons ligt de Programmabegroting 2015-2018.
Het is de eerste programmabegroting in deze raadsperiode na de verkiezingen van afgelopen maart. Een goede vertaling van het raadsdocument en coalitiedocument met de genoemde speerpunten die we als belangrijke beleidsontwikkelingen in de komende jaren willen realiseren.
We zien dat er grote stappen zijn gemaakt in het overzichtelijk maken van de begroting maar de programma’s hebben een andere indeling en programmastructuur gekregen waardoor onze controlefunctie werd bemoeilijkt. Het was zoeken omdat niet duidelijk was aangegeven naar welk programma een post was verhuisd en soms ook nog was verdeeld over meerdere programma’s.1

We kunnen nu de vruchten plukken van de gezonde financiële koers die we de afgelopen jaren hebben gevaren. In deze tijd met grote veranderingen en uitdagingen die ons in de komende jaren te wachten staan, hebben we dat appeltje voor de dorst nu hard nodig.
Het is goed om te lezen dat u aangeeft dat er in deze raadsperiode geen nieuwe bezuinigingstaakstellingen worden verwacht (tenzij de terugloop in inkomsten dit noodzakelijk maakt). Dat geeft rust in de organisatie en tijd om de nieuwe uitdagingen in het sociale domein volop de aandacht te geven en op een goede manier te kunnen uitvoeren.
College, ambtenaren, u bent er in geslaagd om een sluitende begroting aan te bieden in een tijd van veel veranderingen. Een sluitende begroting is wat ons betreft een must, hier hechten we nog steeds veel waarde aan. Ondanks de voorbereidingen op “De Verbouwing”, een andere structuur in de organisatie en een andere manier van werken, is het gelukt. Onze hartelijke dank dan ook aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt.
Van deze interne wijzigingen verwachten wij veel, sneller afhandelen van vragen en aanvragen van bewoners en instellingen, flexibeler opstellen van de ambtenaren en de nauwe samenwerking met burgers en bedrijven spreekt ons aan. Dit zal op langere termijn bijdragen aan de bestuurlijke zelfstandigheid van Dalfsen en dat stemt ons hoopvol.
De vanuit de raad opgestelde werkgroep Planning en Control heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van deze begroting en is nog steeds bezig met de finetuning. Een goede zaak die uiteindelijk ten goede komt aan elke burger!
Er gebeurt op dit moment veel in Dalfsen. We denken daarbij aan de ontwikkelingen op de oude Welkooplocatie, de Trefkoele, het Kulturhus in Nieuwleusen en het Kroonplein. We zijn blij dat er weer nieuwbouwkavels zijn verkocht in Nieuwleusen (tien woningen), in de gasloze wijk in Lemelerveld (acht woningen en aantal appartementen) en in Hoonhorst  (2^1kap). Wij zijn blij met deze positieve reuring. Dat geeft weer wat vertrouwen voor de komende jaren.
We zijn benieuwd naar de stand van de kansenpot. Is hier al gebruik van gemaakt en hoe staat het met de aanvragen op de afdeling? Misschien kan het verzoek voor een beweegtuin, wat gericht is aan ons als Raad, hier een duwtje mee in de rug krijgen? 2
We maken ons zorgen over de staat van onderhoud van onze wegen. Onderhoud kost geld maar achterstallig onderhoud kost meer. Hoe kijkt het college hier tegenaan? 3
Wij vernemen voortvarendheid in de plannen in Nieuwleusen. We zijn benieuwd naar de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van WOC campus Nieuwleusen en het renovatieplan van de Schakel. We gaan er van uit dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van de inwoners van Nieuwleusen en dat de kennis en inzet van de betrokken Nieuwleusenaar al vroeg in het proces benut wordt. Er is een startbijeenkomst geweest, hoe is dat verlopen? 4
We lezen in programma 9 Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting dat in 2015 gestart kan worden met de selectie van de huurders voor de Cichoreifabriek en de Witte Villa.
Hoever staat het met deze selectie? 5 De voortgang in het Waterfront vinden we van essentieel belang. Hoe is het met de verdere ontwikkelingen in het Waterfront? 6
We weten dat de wethouder zeer actief is op het gebied van de mobiele bereikbaarheid. Het is moeilijk om landelijke providers mee te krijgen maar we hopen dat de signalen uit het Oosten nu eens gehoord worden. Met name op het gebied van veiligheid blijft dit een hot item. Denkt de wethouder hier nog wat te kunnen bereiken of is er ruis op de lijn? 7
In het kader van snel internet is inmiddels een intentieverklaring getekend met Nieuwleusen Synergie en buitengebied Nieuwleusen en buitengebied Dalfsen. Verwacht u dat we hier in 2015 financiële middelen voor beschikbaar moeten stellen? 8
Er wordt behoorlijk geïnvesteerd in de openbare verlichting. Is er voldoende aandacht voor duurzame en intelligente verlichting? 9
Bedrijven beginnen langzaamaan weer meer te investeren. Ziet het college mogelijkheden om actief te proberen meer bedrijven naar de bedrijventerreinen te halen? 10
In 2015 en de jaren daarna zal echt de focus liggen op het nieuwe programma “Het sociale domein” Een mooie uitdaging voor onze gemeente. Zoals we het benoemd hebben bij de behandeling van de drie decentralisaties: “Het is geen tijdperk van verandering maar een verandering van tijdperk”.
De trein met de drie decentralisaties staat op de rails en is onderweg.
Een dure trein. Het ontwerp van de trein is door constructief samenwerken van alle partijen gevormd.
Een gedegen voorbereiding en vakmanschap van specialisten heeft een solide trein op de rails gezet.
Het moet geen trein zijn die doordendert en ook al is dat moeilijk bij een trein, we willen tijdig kunnen bijsturen. Afremmen en zo nodig het bordje halt op kunnen steken.
Iedereen moet in kunnen stappen, desnoods met een aanpassing. Geen bestemming mag onbereikbaar zijn en ontsporen is er niet bij.
Bij elk tussenstation moeten communicatie en burgerparticipatie meegenomen worden.
We willen niet op incidenten sturen maar als de trein eens aankomt op het verkeerde spoor dan willen we dat daar flexibel mee omgegaan wordt.
Er zal heus wel eens een biels verkeerd liggen en zullen we dwarsliggers tegenkomen maar mocht de trein een keer te laat aankomen dan verwachten we duidelijke communicatie naar de burger.
De wagon met armoedebeleid heeft al vertraging opgelopen, wat zijn de gevolgen van deze vertraging? 10

De inwoners van de gemeente Dalfsen moeten deze trein gemakkelijk kunnen vinden en vol vertrouwen kunnen instappen. Wij gaan uit van de kracht van Dalfsen.
Vanuit diverse gemeenten hebben we begrepen dat in het kader van de Participatiewet tijdelijke contracten worden omgezet in vaste contracten. We gaan er vanuit dat Dalfsen z’n sociale gezicht laat zien. 11
Wij stappen vol goede moed op deze trein en wensen College, ambtelijk apparaat en collega-raadsleden een goede reis!
 
 
De fractie van Gemeentebelangen,
Jos Ramaker, Peter Meijerink, Aalt Westerman, Gerard Jutten, Hans Ellenbroek,Herman Kleine Koerkamp, André Schuurman, Evert Jan Hof en Inge Snijder-Haarman


19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters