Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
 

Pitch economisch debat Dalfsen

Pitch van Gemeentebelangen tijdens economisch verkiezingsdebat door Klaas Agricola
20 februari 2014
 
Beleid komende 4 jaar van Gemeentebelangen.
De onafhankelijke, lokale partij 82 jaar jong die
gevoed wordt vanuit de lokale samenleving.
 
Ons verkiezingsprogramma heeft de naam meegekregen:
Gemeente in Balans      Gemeente in Balans.pdf
 
 
-              Toekomst bestendige gemeente zowel op financieel en bestuurlijk, evenals een duurzame
            economie.(lange termijn winst en leefbaarheid)
 
-              Lasten niet onnodig verzwaren. We zijn de goedkoopste woongemeente van Overijssel en dat
willen we zo houden.
 
-              Een flexibele, open en ondernemende gemeente
 
Een gemeente die met initiatieven vanuit de gemeenschappen zelf een rol aan neemt van motiveren, stimuleren en daar waar nodig faciliterend optreed. Daarbij zoeken naar balans tussen zelf bedenken, aanhaken op, overnemen van en samenwerken met.
 
GB is van mening dat economie en economische ontwikkelingen als een rode draad alle disciplines en portefeuilles raken waar de gemeentelijke organisatie mee bezig is en dus de ruggengraat van de gemeente is.
 
Het bedrijfsleven in zijn totaliteit en dan bedoel ik industrie, middenstand, landbouw, recreatie, horeca maar ook de zorg is van onschatbare waarde. Zij zorgen voor werkgelegenheid en dus de basis voor welzijn in de breedste zin van het woord. Maar ook de sport, zij draagt bij aan gezondheid en sociale cohesie.
 
Wij als GB zijn een politieke partij die ons wil in zetten voor alle inwoners hier in de gemeente Dalfsen.
Wij willen een bijdrage leveren aan het welzijn van onze inwoners. Wij willen dit doen in partnership met ons totale bedrijfsleven. Wij als gemeente en bedrijfsleven hebben elkaar meer dan nodig en zijn van mening dat dit partnership in het verleden is onderschat.
 
Wij als GB wenden onze invloed aan zodat de gemeente een beter functionerend aanspreekpunt wordt voor onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven.
 
Mensen hebben recht op een snel antwoord op hun vragen.
 
Wij zijn van mening dat de gemeente onze inwoners en bedrijfsleven serieus neemt.
 
Wij houden nauwlettend de vinger aan de pols dat de gemeente geen hindermacht mag zijn maar een gewillige partner.
 
De ambtelijke organisatie mag wat ons betreft binnen de wettelijke kaders wel meer risico’s nemen. Met andere woorden; zij moeten ondernemender worden en processen moeten meer lean worden gemaakt.
 
Ook maken wij ons sterk voor een betere én heldere én transparante communicatie richting burgers en bedrijfsleven. Goede communicatie is van onschatbare waarde.
 
Wij blijven werken aan vitale dorpen en een leefbaar buitengebied. Hierbij is glasvezel van levensbelang om ons buitengebied en onze dorpen toekomst proof te maken.
 
Onderwijs, sport, verenigingsleven en zorg zijn en blijven een belangrijke schakel voor het samenbinden van mensen. Met name sport draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie.
 
Daarnaast is woningbouw voor jong en oud zowel op sociaal gebied als in de vrije sector belangrijk. Zeker voor onze kleinere kernen is het belangrijk om het voorzieningenniveau op peil te houden.
 
Een goede infrastructuur, zowel op digitaal als goede en goed onderhouden wegen, is van onschatbare waarde. Ons spoorboekje is het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Duurzaam veilig, goede passeerbaarheid en doorstroming zijn de zaken waar wij aan willen werken.
Bij deze infrastructuur hoort ook gratis parkeren evenals wifi in de centrums en openbare gebouwen.
 
Goede sociale voorzieningen.
We moeten goed en zorgvuldig omgaan met hen die niet in staat zijn zelfstandig deel uit te maken van onze samenleving. Hulp en zorg op maat. Sociaal is ook dat iedereen naar vermogen een bijdrage moet leveren aan onze gemeenschappen.
Burgerparticipatie is niet alleen mee praten en mee beslissen maar ook de handen uit de mouwen steken.
Dat is ook burgerinitiatieven faciliteren zonder projecten over te nemen
Stimuleren van nieuwe technologieën bij  duurzaamheidprojecten
Kernen en openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden, niet alleen voor onze eigen inwoners maar ook voor de toeristen en recreanten.
 
Gemeentebelangen is de drijvende kracht geweest om aan- en inkoopbeleid dusdanig in te richten dat ons bedrijfsleven ook kans maakt om gemeentelijk werk binnen te halen.
Een goede samenwerking op economisch en sociaal terrein tot stand brengen met de regio is ook voor Dalfsen van groot belang.
 
Tot slot,
Is Dalfsen klaar voor de toekomst?  Bijna. Nog niet helemaal. We zijn op de goede weg.
 
Ja, we hebben voldoende industriegrond beschikbaar binnen onze gemeentegrenzen.
Ja, we hebben voldoende bouwgrond in alle kernen
Ja, we hebben de meeste voorzieningen op orde.
Ja, we hebben gezonde winkelgebieden in de kernen.
Ja, we hebben de sportvoorzieningen in de kernen op orde.
Ja, we hebben goede samenwerkingsverbanden en werken aan nieuwe.
Ja, Dalfsen ligt strategisch goed nabij A wegen, havens en spoor.
 
Nee, er is nog geen glasvezel in de kleine kernen en het buitengebied
Nee, er is in iedere kern nog geen kulturhus
Nee, we hebben nog te veel mensen “in de kaartenbak zitten”.
 
Er is de komende jaren nog veel te doen binnen onze gemeentegrenzen. GB wil hier graag een goede en constructieve bijdrage aan leveren en er voor u te zijn zoals u van ons gewend bent.
 
Wij zijn geen partij van beloven en veel praten maar een praktisch ingestelde partij die gemaakte afspraken nakomt.
 
Onze inwoners moeten vertrouwen houden in de lokale gemeentelijke politiek.
 
We hebben elkaar hard nodig, vooral nu in deze nieuwe economische tijd.

19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters