Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
 

Rechterensedijk

Rechterensedijk anno 2014
 
Citaat uit het GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2009):
Verbreden wegprofiel Rechterensedijk
Omschrijving:          planvorming en realisatie verbreden rijbaan en obstakelvrije zone, rooien en eventueel aanplanten nieuwe bomenrij Rechterensedijk tussen Poppenallee en Dalmsholterweg
Aandachtspunten:    inrichting wegprofiel conform inrichtingseisen Duurzaam Veilig en bereikbaarheidseisen.
Vastgesteld op 23 maart 2009 college gevormd door CDA, CU en PvdA.
Aangenomen met algemene stemmen, dus ook PvdA en CU! Sterker nog zij vormden het college.
 
Situatie nu:
 
Nagenoeg alle eikenbomen langs de Rechterensedijk zijn in meer of mindere mate beschadigd door aanrijdingen. Dit betekent dus minimaal even zo vele beschadigingen aan voertuigen. Dit is voor zowel particulieren als bedrijven jaarlijks een forse schadepost.
De weg is ooit in het verleden, zoals zo vele wegen in ons land, ontstaan in een tijd waarin vervoer per paard en wagen de hoofdtoon voerde. De bomen die er nu staan ogen mooi vanaf enige afstand, echter van nabij kan ieder zijn eigen conclusie trekken.
In het GVVP eerder genoemd wordt besloten om over te gaan tot rooien en eventueel nieuw aanplanten van een bomenrij tussen de Poppenallee en de Dalmsholterweg. Waarom?
Omdat de Rechterensedijk een gebiedsontsluitingsweg is die een goede verbinding tussen Lemlerveld, met in het kielzog Dalmsholte en Hessum, tot stand te brengt.
Een gebiedsontsluitingsweg wordt gekenmerkt door de mogelijkheid deze met maximaal 80 km per uur Categorie A te gebruiken, of maximaal 70 km per uur categorie B
De obstakelvrije zone is respectievelijk 6 m. categorie A of 2 m. categorie B
.
Het voorstel hiertoe was afkomstig van een college van B&W bestaande uit CDA, PvdA en CU en is met algemene stemmen aangenomen!
De conclusie die Gemeentebelangen heeft getrokken, is dat de weg in zijn huidige vorm op geen enkele wijze voldoet aan hetgeen in dat plan is vastgelegd.
 
Hoe kijkt Gemeentebelangen aan tegen de toekomst van de Rechterensedijk? Wij willen zoals unaniem is afgesproken in maart 2009, de kern Lemelerveld en de buurtschappen Dalmsholte en Hessum bieden waar ze recht op hebben, namelijk een goede verbinding met Dalfsen zoals beloofd door alle partijen in 2009.
Een verbinding die toekomstbestendig en veilig is, die een goede doorstroming waarborgt en die economische groei niet in de weg staat. Echter die ook nog eens een sieraad voor het landschap zal worden.
Wij zijn niet egoïstisch en willen niet voor het ogenschijnlijk mooie van nu dogmatisch vasthouden aan wat er is, nee wij willen ook naar de toekomst een schitterende laan structuur garanderen voor kinderen en (achter-) kleinkinderen.
Ons plan dat samen met de VVD gedragen wordt is het volgende:
Wij wensen een herstructurering vanaf het kruispunt met de Poppenallee tot en met de zogeheten dodenbocht. Hierbij dient zowel een verbreding (richting de dijk) als een kleine verlegging van de weg plaats te vinden, om zo de angel uit de genoemde bocht te halen. Hiervoor dient overleg gevoerd te worden Waterschap en Landgoed Rechteren.
Als kroon op de werkzaamheden worden aan weerszijden van de weg bomen teruggeplaatst van 6 a 7 m. hoogte waardoor de laanstructuur hersteld wordt. Dit is zo’n drie jaren geleden ook gebeurd bij huize den Berg (richting Poppenallee) en we nodigen iedereen van harte uit daar snel eens te gaan kijken, want dan weet u hoe mooi het is geworden!
Maatregelen dus die regelrecht volgen uit eerder unaniem genomen besluiten en gericht op de toekomst voor een gezonde economische ontwikkeling van Dalfsen, Hessum, Dalmsholte en Lemelerveld. Herstel en verbetering van een stukje cultuurhistorie en dat dan ook nog eens in combinatie met verbetering van de verkeerstechnische situatie voor nu en voor het nageslacht.

02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters