Nieuws

       DatumTitel
07/06/2024Veel te doen in Dalfsen
07/05/2024Hein Mekelenkamp overleden
09/04/2024Nederland: Een Land van Tegenstellingen
04/03/2024Gas erop
03/02/2024Politiek actief in Dalfsen
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam Hans Ellenbroek
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
 

Reactie op de voorjaarsnota

Dalfsen ligt op koers, maar vaart wel op woelige baren!

Allereerst dank voor de overzichtelijke  voorjaarsnota die we van u als College van B&W hebben mogen ontvangen. Ook dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt! Het is altijd weer een enorme klus om de Voorjaarsnota nog in het voorjaar aan de raad voor te leggen.

In onze reactie van vorig jaar stond letterlijk:Wij zouden graag zien dat “onze ambtenaren” een burgervriendelijker houding aannemen. Soms moet je ook in de geest van de wet kunnen handelen. Het moet niet nodig zijn dat de burgemeester of een wethouder er aan te pas moet komen”
In het afgelopen jaar hebben we weer gemerkt dat het hier nog wel eens aan schort. We vragen u nogmaals nadrukkelijk toe te zien op de dienstverlenende functie die de gemeente heeft.

De Gemeente Dalfsen staat er goed voor zo hebben we uit de kranten en andere media kunnen vernemen. Daar zijn we in eerste instantie natuurlijk blij mee maar alertheid en waakzaamheid zijn dringend gewenst! Het uiteindelijke positieve resultaat van € 844.029,00 is niet de graadmeter, maar wel kunnen we de vraag stellen: Wat komt er de komende jaren nog op ons af? We zijn er nog lang niet op financieel-economisch gebied en ook de inkomsten uit het gemeentefonds zullen, naar alle waarschijnlijkheid, minder worden.

U geeft in de inleiding bij hoofdstuk 1 aan dat u actuele ontwikkelingen transparant en volledig in beeld wilt brengen. Echter uit het jaarverslag en de jaarrekening 2011 blijkt deze transparantie niet echt. Mede gelet op het accountantsrapport blijkt dat er een forse inhaalslag gemaakt dient te worden. Wij roepen het college op dit voortvarend en krachtig ter hand te nemen. In feite is de rapportage van de accountant, hoewel ongevraagd, een directe ondersteuning van de motie Planning en Control, die wij samen met coalitiepartner CDA hebben ingediend.

Het aantrekken van een nieuwe accountant is volgens GB een goede beslissing. Overigens voorzitter, een voorstel dat wij al ruim 2 jaren geleden hebben ingediend.

Onze vraag:
Deelt het College de mening dat die transparantie duidelijker kan en moet? Het aantrekken van de nieuwe accountant PWC mag geen excuus zijn. Voor ons is de wijze waarop PWC haar controle uitvoert een stap in de goede richting. We horen graag hoe u dit als College gaat oppakken!

Gelijktijdig lezen we dat er voor nieuw beleid in principe geen financiële ruimte is. Daar zijn we het helemaal mee eens. We hebben bij aanvang van deze regeerperiode met elkaar de bezuinigingstaakstelling ingezet en wat ons betreft zetten we deze lijn door. Ook met het oog op 12 september 2012, de datum waarop nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden. De tijd die voor ons ligt biedt nog steeds een erg onzeker perspectief. We hebben een aantal punten waar we aandacht voor vragen en een aantal vragen:

-            Aandacht voor de burger. De lasten zo laag mogelijk houden, want ook zij worden getroffen door diverse financiële maatregelen.

-            We willen het aanbestedingsbeleid van onze gemeente graag aangepast zien. We vragen het college het beleid zodanig aan te passen dat Dalfser/ regionale bedrijven eerder mee kunnen doen. Is het college hier toe bereid? 

-            Kosten van de veiligheidsregio in de hand houden. Alles wat groter wordt, hoeft niet per definitie duurder te worden. Vanaf 2014 € 15.300,00 incidenteel en vanaf 2015 structureel € 13.100,00 meer per jaar.

-            Natuurbad Heidepark vraagt om duidelijkheid voor de toekomst.

-            Wat is de stand van zaken van het fietspad langs de Sterrebosweg?
Komt er in juni 2012, deze maand, hierover duidelijkheid?

-            Wat is de stand van zaken van het fietspad langs de Migaweg?

-            Combinatiefunctionarissen; cofinanciering van 60% = € 30.000,00 per jaar. Levert dit op wat wij ervan verwachten? Hoe gaat u evt. de noodzakelijke cofinanciering rond krijgen? We zijn benieuwd naar de ervaringen van de scholen en zien ook de evaluatie eind van dit jaar graag tegemoet.

-            Wet Werken Naar Vermogen. De eerste stap is gezet, we zien uw voorstellen graag tegemoet. Wij hebben er vertrouwen in.

-            De gemeente is in gesprek met een bedrijf dat glasvezelnetwerk wil aanleggen. Dat vinden wij een goede zaak. We zijn voor deze sociaal duurzame ontwikkeling en ook voor deze uitvoering.

-            Geconcludeerd wordt dat er op dit moment sprake is van een sluitend meerjarenperspectief. Inmiddels hebben we uit aanvullende informatie tijdens het technisch beraad op 11 juni jongstleden en de brief van de heer Hans Berends begrepen dat er voor 2012 een tekort dreigt, dat in 2013 mogelijk oploopt tot tussen de € 166.000,00 en € 490.000,00. Voorzitter voor ons is een sluitende begroting en het bijbehorend sluitend meerjarenperspectief, een absolute vereiste!

Verder stelt het College, samengevat op bladzijde 39, voor een inflatie toe te kennen van 1% voor alle budgetten bestemmingsreserves. In de aanvullende denkrichting notitie van 12 juni jl. doet het College de suggestie om de beoogde herinvoering van de inflatiecorrectie van 1% voor alle budgetten en reserves de komende jaren niet door te voeren. Hier zijn we het helemaal mee eens.

We zijn benieuwd naar uw reactie en antwoorden op onze vragen.

Juni 2012

De fractie van Gemeentebelangen Dalfsen

Jos Ramaker, Peter Meijerink, Hein Mekelenkamp, Ruud van Leeuwen, Hans Ellenbroek,
Herman Kleine Koerkamp en Inge Snijder-Haarman

06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters