Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
 

Reactie op programmabegroting 2023-2026


Dalfsen staat er financieel goed voor. En niet alleen financieel.
Mensen wonen hier graag. Dat hebben we onlangs op de avond voor nieuwe inwoners nog gehoord. Ik citeer: “We zijn zeer tevreden, er is hier rust, het is groen, je loopt zo de bossen in. Wat fijn dat er zwembaden zijn. We voelen ons hier veilig, wat bijzonder dat de mensen elkaar hier allemaal groeten.”
Over het algemeen hebben onze inwoners het goed. Daar zijn we trots op en dat willen we natuurlijk graag zo houden en ook voor iedereen mogelijk maken.

Onze twee belangrijkste zorgen zijn dan ook:

Het voorkomen van armoede en het woningtekort.
Door o.a. de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de toeslagenaffaire, het stikstofbeleid en duurdere boodschappen komen steeds meer mensen in de problemen.

Kunnen we de inwoners die het betreft nog beter in beeld krijgen? Is bijvoorbeeld bekend hoeveel kinderen zonder ontbijt of lunch op school komen? Of hoeveel agrariërs en ondernemers in de problemen gekomen zijn?
Bij armoede gaat het niet alleen over geld maar ook over functioneren. Als je schulden hebt of in de kou zit, dan is er in je hoofd geen of minder ruimte voor andere zaken.

Daarom willen we vooral inzetten op preventie. Mensen bewust maken van vaste en variabele lasten, van incidentele en structurele uitgaven.
We willen meer woningen voor onder andere onze eigen jeugd zodat ze hier kunnen blijven wonen én voor senioren om de doorstroom te bevorderen.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de woningbouw te versnellen. Die voorstellen zien we nog niet voorbij komen. Kan het college aangeven hoe hier vorm aan gegeven wordt? 

We willen graag inzetten op woningen met uitstraling zodat we geen blokkendozen krijgen maar aantrekkelijke bouw en gevarieerde gevels. Ook zijn we benieuwd naar de stand van zaken rondom de Tiny Houses. 
We willen ook hier de starterslening noemen. De NHG gaat omhoog, we stellen voor om de starterslening in de pas te laten lopen. 
Er komen veel projecten van de grond maar daarna worden de woningen voor bedragen, ver boven de stichtingskosten verkocht. Kunnen we daar prijsbeleid op maken? 

Onze derde zorg is de capaciteit van de ambtelijke organisatie.
We zijn blij met de opmerking op bladzijde 5, dat gekeken wordt naar wat juist wél kan. Volgens ons kan dit nog beter. Onze inwoners zijn creatief en denken graag mee. Zij, en ook wij zitten niet te wachten op lijstjes met wat niet kan. We willen te alle tijde blijven kijken naar de mogelijkheden, dus hoe het dan wel mogelijk is. Ook het ingezette proces “Samen verder reizen” vraagt een andere manier van werken.

We hebben onlangs bij de bestuursrapportage aangegeven dat wij te vaak horen dat ambtenaren onze organisatie verlaten. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet onze verantwoordelijkheid is maar we staan wel samen, vanuit verschillende rollen ten dienste van de samenleving.

De opmerking: “We sluiten niet uit dat we te maken krijgen met onderbezetting en daarmee met het maken van keuzes” baart ons zorgen. Vaak krijgen wij als raad voorstellen later op tafel door personeelstekort. Hoe kunnen we dit voorkomen en is er meer budget nodig? 
 
De inkomsten vanuit het Rijk zijn onderhevig zijn aan grote schommelingen. Dit keer pakt het goed uit maar het is geen basis waarop we goed kunnen begroten…..
Na de verwerking van de Septembercirculaire geeft de begroting een florissant beeld. Dat kunnen we ook zeggen van de Algemene Reserve. Met een ratio van 6.1 kunnen we tegen een stootje. Concluderend kunnen we zeggen dat er geld is om uit te geven.
Toch willen we hier gedegen en met de menselijke maat mee omgaan.
In noodsituaties willen we daarop kunnen inspelen, daarom is het belangrijk de reserve in stand te houden.

We willen rekening houden met risico’s, met name de zaken waar we maar moeilijk grip op krijgen, zoals de ‘Verbonden partijen’.
Weer worden we geconfronteerd met stijgende kosten van verbonden partijen, zoals de Omgevingsdienst en ONS. Jaarlijks moeten we daar fors aan bijdragen door oplopende exploitatiekosten. We zijn in de besturen van deze organisaties vertegenwoordigd maar hebben er weinig grip op, we vragen dringend aan onze bestuurders te sturen op kostenverlaging. 

Er is meer geld binnengekomen voor jeugdzorg maar dit wordt ook gelijk weer ingenomen. Wat is de stand van zaken naar aanleiding van de nieuwe manier van aanbesteden? Kunnen de aanbestedingen voor langere termijn gelden, zodat er meer stabiliteit is binnen de organisaties? 

Hoe ontwikkelen de kosten zich van het nieuwe inkoopmodel voor het Regionaal Serviceteam Jeugd? Is die kostenstijging van 1,9% nog van toepassing of is dit door inflatie ook meer geworden? 

Waar nodig moeten we investeren, vooral in onze burgers en ondernemers. Zij mogen door de huidige onzekerheden niet tussen wal en schip raken. Wij willen hierin faciliteren en tevens de lasten zoveel mogelijk beperken voor onze inwoners. Met het niet verhogen van de OZB blijven we tot de goedkoopste gemeenten behoren. Goed om te zien dat hier bij het college ook aandacht voor is.
 
We stellen voor om de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar af te romen naar 8 miljoen en het overschot te storten in een Reserve Grote Projecten. 
Want onze ambities zijn groot, denk aan het nieuwe Integraal HuisvestingPlan voor het onderwijs, de kunstgrasvelden, verduurzaming van de zwembaden, uitbreiding van de haven enz. Dit zijn forse investeringen net zoals verdere verduurzaming, uitbreiden van woonlocaties en industrieterreinen en aanpak van de Rondweg. Hier willen we dus geld voor reserveren.

Ook kunnen we daar nog eigen ambities aan toevoegen op het gebied van een Inclusieve samenleving, denk aan bv openbare toiletten en speeltuinen.
Al met al reden voor ons om onze spaarpot intact te houden tot 8 miljoen om daaruit te kunnen putten om tegenvallers, en andere nieuwe initiatieven te kunnen betalen. Bijvoorbeeld om indien nodig, inwoners en ondernemers te helpen.
 
Het bedrijventerrein in Dalfsen laat nog op zich wachten. De verkenning komt eind 2023 voor het gebied tussen de oude Hessenweg en N377 maar dit is wel erg breed. Welk gebied ligt precies in de planning?
 
We zien goede ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet, maar door de grote instroom van asielzoekers, statushouders en mensen uit de Oekraïne moeten we alert blijven en de verhoudingen met onze werkgevers en maatschappelijke instanties goed houden. Deze nieuwe inwoners zijn welkom in onze gemeente maar we vragen wel om rekening te houden met de schaalgrootte van onze gemeente en rekening te houden met de omvang van de kern. Ook zullen de mensen op den duur aan het werk gaan of vrijwilligerswerk gaan doen. Daarop zullen we volop moeten inzetten. Hebben we hiervoor voldoende instrumenten en middelen? 

De onstuimige situatie op de energiemarkt en de problemen die dit met zich mee brengt laat zien dat we de energietransitie echt moeten oppakken. Gemeentebelangen blijft het belangrijk vinden om dit samen met onze inwoners en de ‘Dorpen van Morgen’ te realiseren. Dit zal ook nog de nodige kosten met zich mee brengen, in hoeverre krijgen we hiervoor compensatie vanuit Den Haag? Ziet het college het Gemeentelijk Energie bedrijf ook als een kans? Lopen we met de realisatie van de doelstellingen van het RES op schema en heeft het college overleg met inwoners? 
 
Zoals gezegd zijn we trots op onze gemeente, door jarenlang gedegen financieel beleid staan we er goed voor.

We zijn onlangs op bezoek geweest bij de buitendienst in Dalfsen en we hebben gezien hoe men vol passie en plezier onze openbare ruimte onderhoudt. Innovatief, enthousiast en meedenkend. Net als zij willen we graag samen werken in - en aan - een prachtige en gezonde gemeente Dalfsen.
 
De fractie van Gemeentebelangen:  
Jolande Upper, Wim van Lenthe, Herman Kleine Koerkamp, Ingrid Kappert,
Gerard Jutten,  Mariëtte Holterman, Jelle Hekman en Inge Haarman 
 
 
 
 
 
 
                      

01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters