Nieuws

       DatumTitel
01/12/2023Zoek jij of maak jij, in deze tijd ook wat vertier en gezelligheid?
11/10/2023Herfst in aantocht!
08/06/2023Het is zomer!
28/04/2023Klimaatstraat
19/03/2023Trots op vrijwilligers
02/03/2023In Memoriam
05/02/2023Alweer bijna een jaar op weg in deze nieuwe raadsperiode 2022-2026.
21/12/2022Vasthouden
09/11/2022Begroting
31/10/2022Reactie op programmabegroting 2023-2026
01/07/2022Op koers
09/06/2022Reactie op de Perspectiefnota 2023-2026
27/05/2022Nieuwe Coalitie
12/04/2022Verdeeld
30/03/2022Winnaars Prijspuzzel Gemeentebelangen
27/03/2022Jos Ramaker stopt als raadslid Gemeentebelangen
14/03/2022Ganzenbord
01/03/2022André Schuurman Lijsttrekker Gemeentebelangen
23/02/2022Verklaring Jos Ramaker
23/02/2022Reactie Bestuur Gemeentebelangen
06/01/2022KIESLIJST 2022
27/12/2021Lijst 1 Gemeentebelangen mix van ervaring en nieuw talent
10/12/2021Jos Ramaker weer lijsttrekker van Gemeentebelangen
08/12/2021Herman van den Berg 1955-2021
01/11/2021Reactie op de Programmabegroting 2022-2025
03/09/2021Bereikbaarheid
07/07/2021Reces voor de raad van Dalfsen
28/06/2021Reactie op de Perpectiefnota 2022-2025
10/06/2021Burgerparticipatie schoon Dalfsen
01/06/2021Gemeentebelangen Dalfsen al 90 jaar Gewoon Betrokken!
11/05/2021Over ongein, vandalisme en diefstal.
06/05/2021Armoede en schulden
28/03/2021Hart onder de riem
16/03/2021Struinen
13/02/2021Een bikini heeft een blote buik en een badpak niet
04/02/2021In memoriam Sientje Swartjes Lenferink Erelid van Gemeentebelangen
08/12/2020tante Dicky
04/11/2020Reactie op de begroting 2021-2024
22/06/2020Reactie op de Perspectiefnota 2021-2024
07/06/2020Trots op Dalfsen!
24/12/2019Inclusief
04/11/2019Westenwind
24/09/2019Dynamisch Dalfsen
24/06/2019Reactie op de Perspectiefnota 2020-2023
01/01/2019Gelukkig 2019!
22/12/2018In Memoriam Theus van den Brink
05/11/2018Algemene Beschouwingen op de programmabegroting 2019-2022
27/08/2018Wim Dankelman verlaat de gemeenteraad
06/03/2018Bomenkap Jagtlusterallee
24/01/2018GB is er klaar voor!
16/01/2018Gelukkig Nieuwjaar
22/12/2017Wim Wim situatie
06/11/2017AB
06/10/2017André Schuurman wethouder
26/09/2017Klaas Agricola nieuwe burgemeester van Dantumadiel
22/06/2017Reactie in 2e termijn Perpectiefnota 2018-2021
09/06/2017Algemene Beschouwingen perspectiefnota 2018-2021
05/03/2017Overijssel vreest overlast Luchthaven Lelystad
05/01/2017Lokale democratie als medicijn tegen populisme en collectief chagrijn
04/11/2016Gemeentebelangen blij met inventarisatie naar achterstallig onderhoud!
01/11/2016reactie programmabegroting 2017-2020
03/07/2016Motie Cultuurbeleid
27/06/2016Statushouders
23/06/2016Reactie VJN Tweede termijn
20/06/2016Algemene Beschouwingen/ reactie op Voorjaarsnota 2016
22/03/2016Raadsvraag door GB: Voortbestaan Tophandbal Dalfsen
22/03/2016Raadsvraag door GB: Naamgeving Cichoreifabriek
15/03/2016Notitie Windpark Nieuwleusen west
14/03/2016Toekomstgericht Welzijnsbeleid 2017-2020
11/03/2016Wethouder Agricola reikt prijs uit: 'meest verbindende ondernemer van Dalfs
29/02/2016Reconstructie Rechterensedijk
02/02/2016Parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kom
17/11/2015Uitreiking duurzaamheidsprijs 2015 door Wethouder Agricola
16/11/2015Bedrijvencontactavond Wethouder Agricola
03/11/2015Reactie op begroting 2016-2019
14/09/2015Rechterensedijk
14/09/2015Vluchtelingenvraagstuk brief aan college
09/07/2015Dalfsen op koers
15/06/2015Algemene beschouwingen VJN 2015
24/03/2015Ingrid Kappert tijdelijk raadslid
04/03/2015Waterschapsverkiezingen
03/11/2014Reactie op Begroting 2015
19/06/2014Reactie GB op de voorjaarsnota 2014
15/05/2014Ruud van Leeuwen 2e wethouder
14/05/2014Coalitiedocument
09/05/2014Raadsdocument gepresenteerd
19/04/2014Partijen gaan raadsdocument opstellen
08/04/2014Informateur Elfers overhandigt advies
31/03/2014Beschouwingen Jos Ramaker
24/03/2014Buslijn 167
23/03/2014Geweldig Bedankt!
17/03/2014Rechterensedijk
12/03/2014Bereikt in 2010-2014
04/03/2014GB in Geluid en Beeld
20/02/2014Pitch economisch debat Dalfsen
19/02/2014Geen proefboringen naar aardgas
05/02/2014uit Trouw 14-2-2014
27/01/2014Rechterensedijk
02/01/2014Nieuwjaarswens
06/12/2013Gemeente in Balans
21/11/2013Jos Ramaker, wederom Lijsttrekker van Gemeentebelangen
12/11/2013Rust en Ruimte
28/10/2013Reactie op de begroting
25/10/2013Duurzaamheidsprijs 2013
20/10/2013Agricola Wethouder groenste dorp van Nederland
30/09/2013Op weg naar de verkiezingen
08/09/2013150e lid
09/04/2013Voorjaarsledenvergadering GB
24/03/2013Nieuwsbrief maart 2013
16/02/2013Bestuurlijke samenwerking
06/02/2013Combinatiefunctionarissen
22/01/2013Welkooplocatie
05/12/2012Afvalbeleid uit de raad van Dalfsen
21/11/2012Koninklijke onderscheiding Hans Ellenbroek
18/11/2012Najaarsnieuwsbrief 2012
13/11/2012Steenmarters
07/11/2012Trefkoele in Stentor
01/11/2012Begroting tweede termijn
30/10/2012Reactie op de begroting 2013-2016
09/10/2012Rioolwaterzuivering officieel in gebruik
02/10/2012Rechterense dijk
07/09/2012Opening Zwaluwhof
21/06/2012Motie aanbestedingsbeleid
19/06/2012Reactie op de voorjaarsnota
06/05/2012Duurzaam bedrijf Dalfsen
02/05/2012Nota grondbeleid uit de raad van Dalfsen
17/04/2012Ledenvergadering 5 april 2012
03/04/2012Onze griffier in Binnenlands Bestuur
18/03/2012Nieuwsbrief maart 2012
07/02/2012Trefkoele Uit de raad van Dalfsen
05/02/2012Twitter
02/02/2012Voetveer Hessum
01/02/2012Trefkoele fase 2 van start
01/01/2012Nieuwjaarswens
05/12/2011Burgernet
02/12/2011Hoog en droog boven water
01/11/2011Reactie op de begroting 2012
17/10/2011Raadsvergadering 17 oktober 2011
 

Raadsvergadering 17 oktober 2011

In de vragenronde vroeg de PvdA naar Business Post. Dit wordt uitgevoerd door de Wezo en ondersteund door de gemeente. Ook alle gemeentelijke post gaat via de Wezo. Als de Wezo dit af wil stoten is dit een eigen keuze van de Wezo. De gemeente zou deze post beter kunnen stimuleren.

Dhr. Huzen sprak namens vele omwonenden de zorg en de bezwaren uit inzake de komst van een kippenbedrijf aan de Westerveldweg. Dit was een punt dat niet op de agenda stond maar riep wel veel vragen op. Met name de angst voor geluidsoverlast, stank en gezondheidsrisico’ s. De wethouder zegde toe dat de raad voor 3 november schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van de procedure rondom de ontwikkeling van het kippenbedrijf van dhr Huisman.
De voorgeschreven maatregelen tegen fijnstof worden hierin meegenomen en ook de wijze waarop de raad bij het besluitvormingsproces wordt betrokken.

Als punt 4 stond het Waterfront op de agenda.
Vooral de aspecten verkeersveiligheid en laden en lossen kregen veel aandacht. Als GB hebben we vooral aandacht gevraagd voor de bewoners van Molenstraat 17 die letterlijk achter een 5 meter hoge muur komen te zitten. De wethouder gaat zeker nog met deze mensen in gesprek om tot een goede oplossing te komen. Verder gaat de wethouder onderzoeken of het mogelijk is om de vrachtwagens te laten wachten op de plek van de bushalte voor de brug. Dit om wachtende vrachtwagens in de Molenstraat te voorkomen. De bushalte kan dan mooi bij het station komen. De raad zal binnen twee jaar op de hoogte worden gebracht van oplossingen van de verkeersproblematiek bij de brug en zal bij de besluitvorming worden betrokken. De rijrichting in de Beltestraat/ Molenstraat wordt nog onderzocht door politie en verkeersteam van de gemeente. Dit heeft met name met de veiligheid van fietsers op het Burg. Van Bruggenplein te maken. Omdat de draai voor vrachtwagens op de hoek Molenstraat/ Beltestraat krap zal worden en omdat de supermarkt erg dicht op de huizen in de Molenstraat komt te staan heeft onze fractie de wethouder gevraagd om te onderzoeken of het hele pand een meter opgeschoven kan worden richting Raadhuisstraat. De wethouder heeft dit toegezegd. De BTB groep zal betrokken worden bij de verkeerssituaties.

5. De reactie van het college op het provinciaal inpassingsplan voor de N340 kon na het indienen van een amendement en 2 moties rekenen op de steun van alle fracties.
Daarin werd steun voor de blijvers geregeld en bij versobering van de plannen vervalt het draagvlak van de gemeente Dalfsen voor de bestaande plannen.
Deze reactie zal ook aangemerkt worden als zienswijze op het Ontwerp PIP N340/N48 Zwolle – Ommen aan Provinciale staten.

De punten 6. Bestemmingsplan buitengebied Dalfsen Hofmanssteeg 7,
7. 24e herziening Bestemmingsplan buitengebied Dalfsen Veldweg 9a – 18a en 8. Liquidatie gemeenschappelijke regeling woningschap regio
werden conform vastgesteld.

De notitie “Sterker dichtbij”, de strategische verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Dalfsen werd door Burgemeester Noten aangeboden aan de raad. Conclusie is: bestuurlijk zelfstandig blijven maar gelijktijdig op een aantal terreinen nadrukkelijk en niet vrijblijvend te gaan samenwerken met buurgemeenten en de provincie. Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij een gezamenlijk SSC ( Shared Service Centre) van Zwolle, Kampen en de provincie. Op onze vraag wat dit voor gevolgen heeft voor onze ambtelijke organisatie antwoordde burgemeester Noten dat dit gevolgen heeft voor 25% van de personele organisatie. Het college vindt dit samen met de directie een “hanteerbare keuze”. Op 7 november is er nog een hoorzitting en op28 november neemt de raad een besluit over en voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente Dalfsen.

Na nog een toezegging van wethouder Goldsteen om de raad actief te informeren over projecten van de provincie, waarin de gemeente fors investeert én risico loopt, werd de vergadering gesloten.

Keurig om 22.30 uur, we hoeven dus niet zoals een raadslid in Enschede op het gemeentehuis te blijven slapen. ( Raadslid van den Berg van Burgerbelangen Enschede vroeg hiermee aandacht voor de tijd die in het raadslidmaatschap gaat zitten en het vele extra werk dat vanuit Den Haag nog op de gemeenteraden afkomt.)

11/10/2011Najaarsbijeenkomst Gemeentebelangen Dalfsen
27/09/2011Nieuwsbrief GB september 2011
19/08/2011Overlast steenmarters