De fractie van Gemeentebelangen


 


 

 

 

Inge Haarman
 
Herman Kleine Koerkamp

Jolande Upper

Gerard Jutten
 

i.haarman
@raaddalfsen.nl

h.kleinekoerkamp  
@raaddalfsen.nl

j.upper
@raad
dalfsen.nl

g.jutten
@raaddalfsen.nl

 

raadslid vanaf 
maart 2006

raadslid vanaf
maart 2010

raadslid vanaf 2018
raadslid vanaf 2018  

Wim Pessink Wim van Lenthe Mariëtte Holterman       Jelle Hekman

w.pessink
@raaddalfsen.nl

jw.vanlenthe
@raaddalfsen.nl

m.holterman
@raaddalfsen.nl
j.hekman
@raaddalfsen.nl 
raadslid van 2018-2022 en vanaf juni 2023 raadslid vanaf 2014 raadslid vanaf 2022 raadslid vanaf  2022

           

                    

"Gemeentebelangen stelt zich als taak het welzijn en de welvaart van de inwoners van de gemeente Dalfsen te bevorderen."

Correspondentieadres van de fractie:

i.haarman@raaddalfsen.nl
06-13190386