De fractie van Gemeentebelangen


 


 

 

 
André Schuurman

Inge Haarman
 
Herman Kleine Koerkamp

Ingrid Kappert

 

a.schuurman
@raaddalfsen.nl
 

i.haarman
@raaddalfsen.nl

h.kleinekoerkamp  
@raaddalfsen.nl

i.kappert
@raad
dalfsen.nl

 

raadslid vanaf 
maart 2022

raadslid vanaf 
maart 2006

raadslid vanaf
maart 2010

raadslid vanaf 2015
 

Jelle Hekman Wim van Lenthe Mariëtte Holterman       Gerard Jutten
j.hekman
@raaddalfsen.nl  

jw.vanlenthe
@raaddalfsen.nl

m.holterman
@raaddalfsen.nl
g.jutten
@raaddalfsen.nl
raadslid vanaf maart 2022 raadslid vanaf 2014 raadslid vanaf maart 2022 raadslid vanaf 2014

           

                    

            

 

"Gemeentebelangen stelt zich als taak het welzijn en de welvaart van de inwoners van de gemeente Dalfsen te bevorderen."

Correspondentieadres van de fractie:

i.haarman@raaddalfsen.nl
06-13190386